#6 Skattepliktig naturalytelser – fri bil – yrkesbil

#6 Skattepliktig naturalytelser – fri bil – yrkesbil

LYTT PÅ PODCAST

Fri Bil – yrkesbil

 

For ansatte som har varebil klasse 2 (grønne skilt) eller lette lastebiler (maks 7500 kg), er det egne regler for beregning av den skattepliktige fordelen. Disse reglene gir en rimeligere beskatning for den ansatte.

 

For å kunne benytte seg av reglene for yrkesbiler er det krav om tjenstlig behov for den type bil.

 

Årsaken til en rimeligere beskatning for de ansatte med slike biler, er at yrkesbiler normalt sett blir brukt mindre privat enn vanlige biler.

 

Arbeidsgiver kan velge mellom ulike måter å beregne den skattepliktige fordelen på:

 

  1. Ved redusert standardfordel (standardmodell med bunnfradrag)

  2. Ved individuell verdsettelse

 

Redusert standard fordel

 

  • Den ansatte skattlegges etter en sjablongregel, basert på listepris som ny.
  • Listeprisen reduseres med et bunnfradrag før skattepliktig fordel beregnes.
  • Ikke krav om elektronisk kjørebok
  • Den reduserte standardfordelen blir ytterligere redusert dersom bilen er over 3 år.
  • Det er ingen ekstra reduksjon for el-bil

 

Individuell verdsettelse

 

  • Den ansatte skattlegges for faktisk privatkjøring etter sats pr km.
  • Krav om elektronisk kjørebok
  • Bilens alder har ingen betydning

 

Nå vet  du litt om fri bil på yrkesbiler

Monica E. Norum

CEO Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!