#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

Hva er et årsoppgjør? Årsoppgjør er en totaloversikt over bedriftens stilling ved årsslutt den 31.12.xx Den viser både resultatet over inntekter og kostnader, samt balansen som viser eiendeler og gjeld og egenkapital. Årsoppgjøret er inndelt i to ulike deler. Det...