#21 Jobb smartere – ikke hardere 5 tips

#21 Jobb smartere – ikke hardere 5 tips

I denne samtalen hjelper jeg fotpleier Anna å finne flere inntektsmuligheter. Vi ser på 5 ting som kan bringe mer penger inn uten at hun nødvendigvis må bytte timer mot betaling.

I kurset Økonomistyringsguiden har vi et tema som går igjennom salg og det å jobbe smartere og ikke hardere.

Når du har fullt opp med kunder og ikke flere timer å ta av er det viktig å se på andre måter å skalere på.