#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

Lytt til PODCAST Hva er naturalytelser? Naturalytelser er ytelser du får for en arbeidsinnsats som ikke er kontanter eller andre betalingsmidler. Eksempel på naturalytelser: varer og tjenester aksjer rimelige lån Bruksrettigheter (f.eks hjemme pc, telefon) Andre goder...