#5 Skattepliktige naturalytelser fri bil – personbil

#5 Skattepliktige naturalytelser fri bil – personbil

LYTT TIL PODCAST

Fri bil – personbil

 

Ansatte Som får bil stilt til disposisjon fra arbeidsgiver og bruker denne privat, skal skattlegges for den private fordelen. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har behov for bil til jobben eller ikke. Skattleggingen skjer etter en sjablongregel. Skattepliktig fordel tar utgangspunkt i bilens listepris som ny tillagt eventuelt ekstrautstyr.

 

Optima Regnskap anbefaler at det inngås en firmabil avtale som viser eierforhold, hva som inngår av kostnader og ansvar rundt bilen.

 

Er bilen eldre enn 3 år, reduseres listeprisen før skattepliktig fordel beregnes. Også for el-biler/hydrogenbiler (men ikke hybridbiler) og ved særlig omfattende yrkeskjøring, det vil si yrkeskjøring på over 40.000 km pr år, reduseres fordelen

 

Fri bil – hvilke kostnader inngår i sjablongen

 

Alle bil kostnader kan inngå i standardfordelen, men dette kan begrenses i firmabilavtalen.

 

Eksempler på hva som beregnes som bil kostnad:

 

  • Drivstoff (også lading av elbil)
  • Forsikring
  • Reparasjoner
  • Service

 

Eksempler på hva som ikke beregnes som bil kostnad:

 

  • Bompenger
  • Fergebillett
  • Piggdekkavgift
  • Parkering

 

 

Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!