#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

Lytt til PODCAST

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser er ytelser du får for en arbeidsinnsats som ikke er kontanter eller andre betalingsmidler.

Eksempel på naturalytelser:

  • varer og tjenester
  • aksjer
  • rimelige lån
  • Bruksrettigheter (f.eks hjemme pc, telefon)
  • Andre goder (som for eksempel velferdstiltak)

I utgangspunktet er enhver fordel vunnet ved arbeid skattepliktig for den ansatte. Men som vanlig er det ingen regel uten unntak, og derfor snakker vi om både skattepliktige og skattefrie naturalytelser.

For Noen naturalytelser er det sjablongregler, det vil si egne fastsatte satser og beregningsmetoder, som skal brukes ved beregning av den skattepliktige fordelen. Dette gjelder blant annet firmabil og fri telefon.

Alle skattepliktige naturalytelser skal innrapporteres på de ansatte, mens de skattefrie naturalytelsene er fritatt for innrapportering.

For at en naturalytelse skal være skattefri er det ofte flere vilkår som må være oppfylt. Vi skal se på noen av disse senere.

Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!