#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

Lytt til PODCAST Hva er naturalytelser? Naturalytelser er ytelser du får for en arbeidsinnsats som ikke er kontanter eller andre betalingsmidler. Eksempel på naturalytelser: varer og tjenester aksjer rimelige lån Bruksrettigheter (f.eks hjemme pc, telefon) Andre goder...
#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

Hva er et årsoppgjør? Årsoppgjør er en totaloversikt over bedriftens stilling ved årsslutt den 31.12.xx Den viser både resultatet over inntekter og kostnader, samt balansen som viser eiendeler og gjeld og egenkapital. Årsoppgjøret er inndelt i to ulike deler. Det...