STATENS REISEREGULATIV OG SKATTEFRIE SATSER FOR 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.
Reise og diett
I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji.

Dekning av reiseutgifter for ansatte
Har du arbeidstakere som reiser i yrket, er det viktig å ha en avtale på hvordan de skal få dekket sine kostnader i forbindelse med reisen.
Det er flere måter å dekke reiseutgifter på. Arbeidsgiver kan for eksempel:
dekke faktiske utgifter (utgiftsrefusjon)
dekke utgifter etter Skattedirektoratets trekkfrie forskuddssatser (utgiftsgodtgjørelse)
dekke utgifter etter egne avtaler, for eksempel statens reiseregulativ (utgiftsgodtgjørelse)
en kombinasjon av de ovennevnte

Har du flere ansatte som reiser i forbindelse med arbeidet kan det være lurt å investere i et reiseregningsprogram.
Skatteforskriften om yrkesreise/arbeidsreise
Skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjon
Dekke faktiske utgifter (utgiftsrefusjon)
Faktiske utgifter i forbindelse med reise i yrket kan dekkes skattefritt når det foreligger dokumentasjon for utlegget (kvittering). Navn og formål med reisen må stå på kvitteringen eller på vedlegg til denne. Dette vil for eksempel gjelde utlegg til fly, hotell, taxi og lignende.
Bompenger kan utbetales uten at det foreligger kvittering, men må da dokumenteres med en reiseregning. Parkering dokumenteres med kvittering.
Hvis en arbeidsgiver dekker utgifter til mat etter regning, har arbeidstakeren ikke krav på diettpenger.
Skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjon
Døgndiett – reiser med overnatting
På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva som kan utbetales i trekkfri kostgodtgjørelse.
For at reisen skal anses som en reise med overnatting må den ansatte tilbringe mer enn fem timer av natten utenfor hjemmet. I denne sammenheng anses natt som tiden mellom klokken 22.00 og 06.00.

Beregning av døgn:
Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt.
Reiser som varer mer enn 6 timer inn i nytt døgn gir rett til full døgndiettsats etter samme sats som siste døgn.
Reiser som varer under 6 timer inn i nytt døgn gis det ingen godtgjørelse for.
Skatte-ABC om merkostnader ved kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet (Skatteetaten)
Dagdiett – reiser uten overnatting
På reiser uten overnatting kan det trekkfritt utbetales dagdiett etter Skattedirektoratets satser, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen.
Ansatte som har reise- og transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid vil normalt ikke ha merkostnader til kost i arbeidet, og har derfor ikke krav på dagdiett. Dette gjelder for eksempel sjåfører, flybesetning, mannskap på båter og lignende.

Måltidstrekk
Det skal gjøres trekk i diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert. Trekket foretas i prosent av den aktuelle diettgodtgjørelsen, og gjelder både for dagsreiser og reiser med overnatting.
Trekk for frokost – 20 prosent
Trekk for lunsj – 30 prosent
Trekk for middag – 50 prosent
Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid.

Trenger du hjelp til lønn og reiseregninger? Ta kontakt i dag:
Monica E. Norum

Monica E. Norum
monica@optimaregnskap.no
Tlf 41567522

Share This